• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 18 55
 • lokalizacja
 • BiP

Pracownicy pedagogiczni

Pracownicy obsługi i administracji

Kadra

Dyrektor dr Mirosław Szopniewski 

Pedagog szkolny:

 • mgr Marta Olszowska

Nauczyciele języka polskiego:

 • mgr Anna Oparska-Stryczek
 • mgr Ewa Godlewska
 • mgr Katarzyna Macioszek

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • mgr Gabriela Gańczorz
 • mgr Ewa Głuch
 • mgr Ewelina Prociuk
 • mgr Barbara Domżoł
 • mgr Agnieszka Korgól
 • mgr Magdalena Kuc

Nauczyciele języka angielskiego:

 • mgr Izabela Szyman
 • mgr Agata Włodarczyk-Piszcz

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • dr Mirosław Szopniewski
 • mgr Adam Głombik
 • mgr Marcin Koczy

Nauczyciele religii:

 • mgr Joanna Sosna
 • mgr Roman Kiwadowicz
 • mgr Adrian Lejta

Nauczyciel matematyki:

 • inż. Danuta Maciejczyk

Nauczyciel fizyki:

 • mgr Anna Dziużańska

Nauczyciel chemii:

 • mgr Urszula Gocyk

Nauczyciel geografii:

 • mgr Barbara Domżoł

Nauczyciel przyrody:

 • mgr Mirosława Stępień

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

 • mgr Joanna Paszenda

Nauczyciel muzyki:

 • mgr Paulina Kowalczyk-Sobik
 • mgr Sabina Klyta-Szubert

Nauczyciel plastyki:

 • mgr Barbara Domżoł

Nauczyciel języka niemieckiego:

 • mgr Agnieszka Ożga

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

 • mgr Natalia Kuś

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

 • mgr Katarzyna Macioszek

Nauczyciel informatyki:

 • mgr Marcin Stalmach

Nauczyciel techniki:

 • mgr Ewa Bartoszek

Bibliotekarze:

 • mgr Katarzyna Burek
 • mgr Sabina Szubert-Klyta

Rewalidacja:

 • mgr Magdalena Hoffman

 

do góry