• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 18 55
 • lokalizacja
 • BiP

Konkursy na rok szkolny 2021/2022

1. "Skarby jesieni" - szkolny konkurs plastyczny

REGULAMUN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Skarby jesieni”

dla klas I - III Szkoły Podstawowej nr 7 w Dębieńsku

 1. Organizatorzy:
 • Agnieszka Korgól
 • Magdalena Kuc
 • Marta Olszowska
 1. Cele konkursu:
 • Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie w ciągu roku;
 • Rozwijanie kreatywności i samodzielności dzieci;
 • Zainteresowanie różnymi technikami plastycznymi;
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych
 • Stworzenie możliwości udziału dzieci uzdolnionych i utalentowanych plastycznie w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych.
 1. Temat przewodni pracy plastycznej:
 • „Skarby jesieni”
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III SP nr 7 Czerwionka - Leszczyny
 2. Wymagania konkursowe:
 • Technika wykonania: praca przestrzenna
 • Materiał przyrodniczy: szyszki, warzywa, owoce, liście, gałęzie, kora, mech kasztany, żołędzie itp.;
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną;
 • Opis pracy plastycznej - imię, nazwisko, klasa, opiekun.
 1. Prace oceniane będą pod względem:
 • Oryginalności;
 • Pomysłowości w interpretacji tematu;
 • Estetyki i staranności wykonania;
 1. Termin składania prac:
 • Do 19.11.2021 do pani Agnieszki Korgól lub Magdaleny Kuc

Najlepsze prace zostaną nagrodzone- 3 miejsca, wszyscy uczniowie otrzymają dyplom za udział w konkursie - wyniki 26.11.2021

Prezentacja prac na wystawie szkolnej.

do góry