• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 18 55
 • lokalizacja
 • BiP

Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Świetlica jest bezpłatna; czynna w godzinach 7.00-8.00 i  od 11.50-15.30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Ze świetlicy szkolnej korzystają przede wszystkim uczniowie których rodzice złożyli odpowiednią deklarację.
 3. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii, na zajęcia dodatkowe, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców/opiekunów konkretnych dni i godzin.
 4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy wychowawczej i opiekuńczej, opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 5. Samodzielne opuszczanie świetlicy przez dziecko możliwe jest tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców lub opiekunów.
 6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty.
 7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za samodzielne oddalenie się dziecka ze szkoły, w godzinach objętych opieką świetlicową.
 8. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 9. Nauczyciele- wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się na świetlicę.

Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej jest dołączony do wniosku o przyjęcie do świetlicy

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Informacja publiczna
doc 2021-11-12 KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SWIETLICY__2021-2022(1).doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SWIETLICY__2021-2022(1).doc 53,5KB -
do góry